Menu Xerais

Crítica de Estévez-Saá sobre «Os celtas. Unha (re)visión dende Galicia», de Francisco Calo Lourido

Nas páxinas de El correo gallego, José Manuel Estévez Saá publicou unha recensión crítica sobre Os celtas. Unha (re)visión dende Galicia, de Francisco Calo Lourido. A recensión pode baixarse aquí en pdf e, ademais, reproducímola integramente:

Francisco Calo Lourido achéganos un rigoroso estudo da esencia celta

A HISTORIA do pobo celta, os seus restos e a súa influencia na Península e, sobre todo, en Galicia constitúe un campo de estudo tan amplo e, ás veces, tan discutido, que cando un decide introducirse no tema vese desbordado polo número de estudos sociolóxicos, lingüísticos, arqueolóxicos, antropolóxicos, históricos e culturais que o mercado ofrece. Hai uns meses foi publicado en galego e por Edicións Xerais de Galicia un novo volume titulado Os Celtas. Unha (re)visión dende Galicia, da man do profesor Francisco Calo Lourido (Porto do Son, 1948). Este experto en xeografía e historia, que se manexa con sorprendente mestría no ámbito da antropoloxía e da arqueoloxía, quizá consciente da dificultade de abarcar o tema desde un punto de vista global á vez que conciso, conseguiu elaborar un ensaio que aglutina, de maneira maxistral, os distintos enfoques desde os que estudar o fenómeno céltico. A través dunha linguaxe sinxela, non exento dunha evidente erudición e unha máis que constatable rigorosidade académica, Francisco Calo Lourido proponnos unha viaxe a través do tempo, desde aquelas primeiras tribus indoeuropeas até o momento máis actual. As primeiras teorías científicas sobre a orixe dos celtas, a súa chegada á Península, as fontes clásicas a través das cales estudar o celtismo en Galicia, o seu sentido social e relixioso, a preeminencia da lingua, a rica etnografía que xeraron, a idea de nación que subxace á irmandade establecida entre Irlanda, Bretaña e Galicia, así como os restos artísticos relacionados coa escultura, a ourivería, a cerámica ou a decoración arquitectónica, etc., todo ten o seu espazo de reflexión neste libro que, desde o día da súa publicación, converteuse nun volume de consulta obrigada. Todo un acerto.

José Manuel Estévez Saá

Comentarios pechados