Menu Xerais

Calendario Xerais, 2015

Calendario fotográfico de parede (30 cm de ancho por 60 cm de alto) con 13 fotografías da colección Mariñeiros de José Suárez e con prólogos de Xosé Luís Suárez Canal e  Domingo García Sabell.

Inclúe festivos, fases da lúa e textos orixinais que acompañan as fotos de Eduardo Blanco Amor, Ledicia Costas, Lorenzo Varela, Rosa Aneiros, Marcos Calveiro, Berta Dávila, X.H. Rivadulla Corcón, Agustín Fernández Paz, Xurxo Souto, Pedro Feijoo, María Reimóndez e Fran Alonso.

Atopamos ao longo da obra de José Suárez unha preocupación constante pola xente no medio das súas tarefas cotiás e, máis concretamente, a preocupación polo traballo dos homes e das mulleres que el miraba con certa veneración situados no seu ambiente, no seu contorno. José Suárez non só vía, senón que sentía así Galicia, a través dunha identificación total cos seus personaxes.

13 fermosas fotografías que, unha vez rematado o ano 2015, poden ser enmarcadas para decorar coa obxectividade atemporal que nos agasalla JOSÉ SUÁREZ

Comentarios pechados